enews_EToolsFile_Untitled-1_7-5ab89a94-8268-45ee-aa2b-0c840c289e3b

پلمب یک موسسه غیر مجاز پوست و زیبایی در شهرستان بندر انزلی

گیلان - غدیر خبر: مدیر نظارت و اعتبار بخشی دانشگاه از پلمب یک موسسه پوست و زیبایی غیر مجاز به دلیل فعالیت افراد غیر پزشک در زمینه پوست و زیبایی در شهرستان بندر انزلی خبر داد.
IMG-20211223-WA0038

پلمپ یک واحد غیر مجاز کاشت مو در شهرستان رشت

رشت - غدیر خبر - مدیر نظارت و اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از پلمب یک مرکز غیر مجاز کاشت مو در شهرستان رشت با دستور معاون درمان دانشگاه خبر داد.