۲۰۲۲۰۹۰۸_۱۰۵۵۴۴

در جلسه دوستدار سالمند فرمانداری شهرستان رشت مطرح شد: تشکیل هر چه سریعتر دبیرخانه هماهنگی شهر دوستدار سالمند در شهر رشت

رشت.غدیر خبر: تاکید سرپرست شهرداری رشت بر ضرورت ارتقا مناسب‌سازی شهر برای تردد معلولان و سالمندان و پرهیز از اقدامات جزیره‌ای و تقویت همکاری‌ها بین دستگاهها و نهادهای متولی...