۲۴۵۵۴۰ (۱)
با هدف استفاده از خدمات بیمه ای صورت گرفت؛

دیدار و نشست مشترک مدیرکل بهزیستی گیلان با رئیس بیمه دانا شعبه رشت

رشت - غدیر خبر: صبح روز شنبه بیست و هشتم آبان ماه، سیدمهدی خدمت بین دانا مدیرکل بهزیستی گیلان به اتفاق هیئت همراه با حضور در دفتر مدیریت بیمه دانا با حسن محمدیان رئیس بیمه دانا شعبه رشت دیدار و طی نشستی، در خصوص گسترش روابط و تعاملات بیشتر فی ما بین دو دستگاه در راستای ارائه خدمات بیمه ای با یکدیگر گفتگو و تبادل نظر کردند.